Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej (głównie fundacje i stowarzyszenia)  

Dane GUS za 2021 r.

 

 • W Polsce w 2021 roku było zarejestrowanych 86,1 tys. organizacji pozarządowych, zaś w Małopolsce 9,2 tys. co stanowi 10,7% wszystkich krajowych organizacji (wzrost o 0,5 tys. w stosunku do 2018 r.)
 • W grupie małopolskich PES 0,8 tys. stanowiły organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (co stanowi 8,5% w skali kraju).
 • Największa część PES znajduje się w Krakowie – 2,6 tys. organizacji co stanowi ok. 28% małopolskich podmiotów ekonomii społecznej.

 

Zatrudnienie w małopolskich podmiotach ekonomii społecznej:
 • 1,4 tys.  podmiotów zatrudnia płatny personel na umowę o pracę (17,7% małopolskich organizacji), kolejne 2,6 tys. na umowy cywilno – prawne (30,4% z ogółu małopolskich organizacji)
 • 8,5 % wszystkich podmiotów zatrudnia od 1-5 pracowników na umowę o pracę
 • 3,7%  wszystkich podmiotów zatrudnia od 6-19 pracowników na umowę o pracę
 • 2,6 % wszystkich podmiotów zatrudnia 20 lub więcej pracowników na umowę o pracę
 • 2,9% zatrudnia minimum 1 osobę niepełnosprawną (wzrost o 1% w stosunku do badań z 2018 r.).

Ogółem osoby zatrudnione na umowę o pracę w 2021 r. w sektorze ekonomii społecznej w Małopolsce stanowiły 18,8 tys., w tym:

 • 6%  z ogółu zatrudnionych stanowiły osoby niepełnosprawne (ok. 1100 osóbm, wzrost o 3,4% w stosunku do 2018 r.)
 • W sektorze pracują głównie kobiety  - stanowią ok. 75% etatowych pracowników.
 • Średnia liczba etatów przypadająca na organizację zatrudniającą na podstawie  stosunku pracy w 2021 r. wynosiła 14 osób, mediana 4.
 • Ogółem osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne w 2021 r. w masłopolskim sektorze stanowiły 2,2 tys.
 • Przeciętne wynagrodzenie w małopolskich PES wynosiło w 2021 r. ok. 4700 zł.

Rodzaje prowadzonej działalności ekonomicznej:

8,4 tys. (z 9,2 tys. małopolskich PES) posaiadało w 2021 r. przychody, w tym:

 • 63% ze środków publicznych
 • 37%  ze źródeł rynkowych.
 • 9,5% ogółu małopolskich PES prowadzi działalność gospodarczą
 • 28,3% ogółu małopolskich PES prowadzi odpłatną działalność statutową

Średni przychód małopolskich PES w 2021 r. wynosił 375,3 tys. zł., mediana 32,6 tys. zł.

 

Więcej informacji nt. podmiotów gospodarki społecznej w 2021 r. dostępnych jest pod linkiem:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/podmioty-gospodarki-spolecznej-w-2021-r-wyniki-wstepne,23,1.html

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się