Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Deklaracja dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej es.malopolska.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Współczynniki kontrastu między tekstem a tłem wynosi mniej niż 4,5:1.
 • Zakładka EN posiada polski język strony.
 • Treści publikowane przez podmioty ekonomii społecznej mogą nie być dostosowane cyfrowo. Treści te nie są w posiadaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i podlegają wyłączeniu ustawy. 

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-17.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Roksana Mirek, rmirek@rops.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 124220636 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki w Krakowie znajduje się w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32.

 1. Do wejścia głównego prowadzi podjazd. Przed progiem drzwi wejściowych zamontowana została rampa dla wózków. Między wejściem a holem znajdują się przeszklone drzwi. Na końcu holu po lewej stronie drzwi znajduje się przycisk przywołujący.

 2. Budynek jest trzypiętrowy. W budynku nie ma windy. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

 3. Budynek wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT oraz pętle indukcyjną zlokalizowaną na dzienniku podawczym na parterze.

 4. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy tylnym parkingu. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami skorzystać mogą z każdego wolnego miejsca postojowego.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Możliwe jest skorzystanie z wideotłumacza języka migowego na miejscu i online.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjne znajdują się również w zakładce Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.

 1. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się przycisk przywołujący.

 2. Pomieszczenia biurowe ośrodka znajdują się na parterze oraz I piętrze budynku. W budynku nie ma windy. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu odbywa się na parterze budynku. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

 3. Budynek wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT oraz pętlę indukcyjną zlokalizowaną na I piętrze w sekretariacie.

 4. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do budynku.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Możliwe jest skorzystanie z wideotłumacza języka migowego na miejscu i online.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjne znajdują się również w zakładce Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się