Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Znamy Liderów Dekady konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

14 grudnia 2020Aktualności

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” zwycięzcą X, jubileuszowej edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii „Dekada z Liderem”. Kategoria ta była dedykowana laureatom konkursu z lat 2011-2019.

Uroczystego ogłoszenia zwycięzców konkursu, w trakcie II plenarnego posiedzenia Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (ciała doradczego Zarządu WM ds. ekonomii społecznej) zorganizowanego w przestrzeni wirtualnej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, dokonali Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącą Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Panią Martą Mordarską.

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” została nagrodzona za prekursorskie działania w obszarze ekonomii społecznej, za wieloaspektowy rozwój lokalnego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w oparciu o pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną założoną przez dwie osoby prawne i utworzony przez nią zakład aktywności zawodowej oraz za wieloletnie inspirowanie do działań samorządów i organizacji z całej Polski.

Spółdzielnia jest laureatem nagrody głównej  konkursu z 2013 r. Obecnie zatrudnia 78 osób, w tym 34 w ramach prowadzonego Zakładu Aktywności Zawodowej. Realizuje przede wszystkim usługi opiekuńcze oraz cateringowe adresowane do klientów indywidualnych, firm, instytucji, szkół czy domów pomocy.

- Niepewność dotycząca najbliższej przyszłości wywołana epidemią koronawirusa, strach przed utratą miejsca pracy lub własnej firmy w sposób szczególny bliskie są firmom społecznym -  jednak nie odebrały im siły oraz energii do działania. W Małopolsce nie poddaliśmy się biernie rzeczywistości o czym świadczą przykłady naszych liderów przedsiębiorczości społecznej. Charakterystyczny dla nich sposób działania, w bezpośredniej bliskości osób potrzebujących, doskonale ilustrują także inicjatywy zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Mam świadomość, że podobnych przedsięwzięć w skali regionu było dużo więcej – chciałbym za nie wszystkie bardzo podziękować - podkreślił Łukasz Smółka-Wicemarszałek WM.

W kategorii „Dekada z Liderem” przyznano także wyróżnienia:

Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko Sp. z o.o. zostało docenione za kreowanie kompleksowego systemu wsparcia zawodowego, społecznego oraz terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością, którego zwieńczeniem jest  tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie otrzymała wyróżnienie za przemyślany i konsekwentny model działania i promocji ekonomii społecznej z wykorzystaniem partnerskich relacji ze środowiskiem akademickim i biznesowym oraz udowodnienie, że firma społeczna może cechować się dużą skalą prowadzonej działalności gospodarczej i być stabilnym pracodawcą.

Beskidzką Spółdzielnię Socjalną wyróżniono za tworzenie lokalnych rozwiązań sprzyjających zatrudnieniu, bazujących na lokalnych tradycjach i pasjach kulinarnych, obecnych w działalności zespołu pracowniczego, a także za najliczniejsze wsparcie publiczności w głosowaniu konkursowym oraz wdzięczną nazwę: „Marchewkowe Pole”.

W drugiej kategorii konkursowej pn. „Razem przeciw COVID – najlepsza inicjatywa ekonomii społecznej” zostały wyróżnione podmioty ekonomii społecznej, które  podejmują inicjatywy przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii koronawirusa w lokalnych społecznościach.

Laureatem w tej kategorii została Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie za partnerskie inicjatywy z biznesem, sektorem publicznym i pozarządowym, których celem było dostarczanie ciepłych posiłków osobom ubogim, starszym i samotnym; za wysiłek utrzymania zatrudnienia dla 26 osób oraz adaptacji działalności gospodarczej do nowej sytuacji na rynku.

Równorzędne wyróżnienia otrzymały:

  • Food & Life sp. z o.o.za pomysł na animację czasu wolnego wychowanków domów dziecka, odizolowanych w czasie wiosennego reżimu sanitarnego oraz mobilną aktywność gastronomiczną pomimo utrudnień.
  • Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” za  organizację miejsc pobytu dla tarnowskich medyków oraz przygotowywanie posiłków dla osób przebywających w ośrodku kwarantanny oraz zaangażowanie niepełnosprawnych pracowników w przeciwdziałanie skutkom epidemii.
  • Okno Na Świat Spółdzielnia Socjalna za organizację usług opiekuńczych nad niesamodzielnymi osobami starszymi z terenu gminy,  szycie i dostarczanie maseczek ochronnych osobom potrzebującym oraz otwartość na nowe działania mające na celu utrzymanie działalności  i zatrudnienia.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II za szybkie zaadoptowanie systemu wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, do funkcjonowania on-line oraz za realizowaną w trójsektorowym partnerstwie inicjatywę.
  • KAMPU Spółdzielnia Socjalna w Krakowie za przygotowanie alternatywnych form aktywnej edukacji w terenie, w czasie gdy branża turystyczno – edukacyjna doświadcza negatywnych konsekwencji epidemii; za szukanie inspiracji w krakowskim dziedzictwie kulturowym oraz przybliżanie go najmłodszym.
  • "U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja - Zakład Aktywności Zawodowej za organizację inicjatywy bezpłatnych obiadów dostarczanych pod drzwi mieszkań osób starszych, niepełnosprawnych, chorujących psychicznie, a dzięki temu stabilizację działalności gospodarczej i terapeutycznej.

Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie byli:

  • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
  • Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.
  • Województwo Małopolskie

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. Inicjatywie patronowali także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Portal NGO.pl,Portal EkonomiaSpoleczna.pl, TVP3 Kraków, Radio Kraków.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się