Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Przedsiębiorstwa społeczne

W Małopolsce na dzień 07.04 2020 r. funkcjonowały 54 podmioty posiadające zweryfikowany status przedsiębiorstwa społecznego. Były to w przeważającej mierze spółdzielnie socjalne; na drugim miejscu pod względem najpopularniejszych form prawnych znajdowały się spółki non-profit, następnie fundacje z działalnością gospodarczą. Najmniej popularną formą prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w Małopolsce były stowarzyszenia.

Główne branże działalności małopolskich przedsiębiorstw społecznych to:
 • gastronomia
 • edukacja i kultura
 • budownictwo
 • rekreacja i turystyka
 • usługi socjalne.

Aktualne dane na temat przedsiębiorstw społecznych (liczba, formy prawne, branże  oraz dane teleadresowe) dostępne są w zakładce:
Status przedsiębiorstwa społecznego / Lista małopolskich przedsiębiorstw społecznych
 

Zatrudnienie w małopolskich przedsiębiorstwach społecznych

Z badań pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ES w Małopolsce” zrealizowanych w październiku 2018 r. wynika, że:

 • średnia liczba pracowników w przedsiębiorstwie społecznym wspartym w OWES wynosi 6,53 osoby,
 • nieco ponad 20% kadry przeciętnego PS stanowił zarząd wraz z kadrą menadżerską, zaś niespełna 80% – pozostali pracownicy,
 • w obrębie statystycznego PS blisko 80% pracowników stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.


Z cyklicznych badań prowadzonych przez ROPS w Krakowie pn. „Monitoring kondycji małopolskich podmiotów ekonomii społecznej. Raport za rok 2018.” wynika, że:

 • pracownicy należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym znajdują się w ponad 90% badanych PS,
 • odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ogóle pracowników w małopolskich PS stanowił 60%, 
 • średnia liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pracujących w PS (tylko w tych, które zadeklarowały zatrudnienie interesującej nas grupy) wynosi 6 , przy medianie 5,
 • średnia liczba wszystkich pracowników w PS wynosi 7,1 przy medianie 6,
 • wśród form prawnych posiadających status PS, najwyższe średnie liczby osób zatrudnionych ogółem mają spółdzielnie socjalne (14 osób) i fundacje (8).


Pełne raporty z badań pn. „Monitoring kondycji małopolskich podmiotów ekonomii społecznej”  od roku 2012  dostępne są  pod linkiem:
http://www.monitoring.es.malopolska.pl/index.php/index/raporty/pes

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się