Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Prezydium MKRES

Zgodnie z zapisami Regulaminu Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pracami tego gremium kieruje Prezydium, złożone z pięciu członków.

Na postawie uchwały 1/2023 Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z dnia 12 czerwca 2023 r. dot. powołania Prezydium MKRES, w skład tego gremium wchodzą:

Pani Marta Mordarska, Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego - Przewodnicząca Komitetu,

Pani Agnieszka Lewonowska-Banach, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne - I Wiceprzewodnicząca Komitetu z ramienia podmiotów ekonomii społecznej,

Pan Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś - II Wiceprzewodniczący Komitetu z ramienia jednostek samorządu terytorialnego,

Pani Anna Włoszek, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Małopolskiej S. A.  - Członkini Prezydium Komitetu,

Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Członkini Prezydium Komitetu.
 

Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:

  • reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz,
  • koordynowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Komitetu - w uzgodnieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,
  • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu zgodnie z niniejszym regulaminem,
  • promowanie działalności Komitetu.
     

Do zadań Prezydium Komitetu należy:

  • inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego Członków,
  • nadzorowanie działalności grup tematycznych.
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się