Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Szkolenia, doradztwo, sieciowanie

Pracownicy akredytowanych OWES z województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego będą mogli wziąć udział w następujących formach wsparcia:

SZKOLENIA

W latach 2020 - 2022 zorganizowane zostanie 12 modułów szkoleniowych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby szkoleniowo-doradcze. Moduły realizowane będą na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia poprowadzą trenerzy – praktycy z danej dziedziny.  Każdy uczestnik otrzyma min. 30 h wsparcia.

Każdy moduł będzie się składał z dwóch, dwudniowych zjazdów (2x16h szkolenia, łącznie 32h). Weźmie w nim udział 16 osób. Organizator zapewni zwrot kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.

MODUŁY SZKOLENIOWE wraz z podmiotem odpowiedzialnym za organizację:

1. dla doradców biznesowych OWES, z naciskiem na wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych
(Spółdzielnia Socjalna Równość)

2. dla konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych
(Spółdzielnia Socjalna Równość)

3. dla doradców ds. procesu reintegracyjnego
(Uniwersytet Papieski JPII)

4. dla animatorów - w zakresie animacji lokalnej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, partnerstw międzysektorowych, zwłaszcza współpracy z JST, w tym realizacji usług społecznych użyteczności publicznej  przez podmioty ekonomii społecznej
(Uniwersytet Papieski JPII)

5-6. moduły wynikające ze szczegółowej analizy potrzeb OWES
(ROPS w Krakowie).

 

ZINDYWIDUALIZOWANE SPOTKANIA DORADCZE W DANYM OWES ZGODNIE ZE ZDIAGNOZOWANYMI POTRZEBAMI

To grupowe sesje doradcze, które będą mogły się odbyć w każdym OWES. Łącznie przewidziano 250 h doradztwa.

Dokładny zakres szkoleń i doradztwa zostanie przedstawiony po zbadaniu potrzeb szkoleniowych i doradczych oraz opracowaniu programu i harmonogramu szkoleń.

 

SPOTKANIA SIECIUJĄCE

W ramach projektu odbędzie się 1 dwudniowe spotkanie służące wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy kierownikami OWES z 5 makroregionów. Spotkanie zaplanowano w 2021 roku. Weźmie w nim udział ok. 120 os.  - kierownicy i ich zastępcy w konsorcjach OWES. Organizator zapewni nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

Ponadto, w okresie realizacji projektu odbędą się 4 spotkania sieciujące dla OWES z makroregionu, służące wymianie dobrych praktyk, połączone z wizytą studyjną z określonym tematem przewodnim (np. reintegracja, zamówienia publiczne, animacja). Każde spotkanie potrwa 2 dni, a jego uczestnikami będzie średnio 25 osób.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się