Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Projekty

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Podregion Nowosądecki

Numer projektu: FEMP.06.18-IP.01-0325/23

Dane finansowe o projekcie:

 • Wartość projektu łącznie: 21 481 145,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 21 172 625,00 zł
 • Wkład własny: 308 520,00 zł

Wspierany obszar: Podregion Nowosądecki (woj. małopolskiego), tj. powiaty:

 • gorlicki,
 • nowosądecki,
 • Nowy Sącz,
 • limanowski

Okres realizacji: 16.10.2023 r. – 31.05.2028 r.

Cel: Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji poprzez kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w tym podniesienie poziomu zatrudnienia o 241 nowych miejsc pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 160 PES i PS z terenu Podregionu Nowosądeckiego w okresie: 16.10.2023 r. – 31.05.2028 r.

Dla kogo: 

 1. W zakresie usług animacji lokalnej wsparcie jest adresowane do społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorców oraz podmiotów ekonomii społecznej.
 2. W zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do:
  • osób fizycznych zainteresowanych i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej, w tym w szczególności w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów zainteresowanych założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie podmiotu ekonomii społecznej, w tym w szczególności w formie przedsiębiorstwa społecznego;
  • przedsiębiorstw społecznych.
 3. W zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej wsparcie jest adresowane do podmiotów ekonomii społecznej.

Oferta:

 1. Usługi animacji lokalnej W zakresie animacji wsparcie jest realizowane w formie: spotkań animacyjnych, diagnozy środowiska lokalnego, budowania partnerstw, dialogu obywatelskiego, analizy zapotrzebowania na świadczenie usług społecznych przez PES/PS, współprac z samorządem lokalnym. Przewiduje się udzielenie wsparcia w ramach min. 150 spotkań i konsultacji, indywidualnych i grupowych.
 2. Inkubacja
  W ramach Inkubacji przewidziane jest: doradztwo kluczowe podmiotów ekonomii społecznej, a także osób fizycznych zainteresowanych ich tworzeniem, wsparcie reintegracji, doradztwo biznesowe oraz możliwość skorzystania z Inkubatora.
 3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed dotacją na utworzenie miejsc pracy
  Oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze, które ma zapewnić uczestnikom projektu podniesienie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS.
 4. Dotacje i reintegracja
  W ramach wsparcia finansowego jest możliwość uzyskania dotacji na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub podmiocie ekonomii społecznej (pod warunkiem jego przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) oraz wsparcie pomostowe finansowe, a także refundacja wsparcia reintegracyjnego.
 5. Usługi wsparcia istniejących PS
  Oferowane są: usługi marketingowe, doradztwo prawne, usługi specjalistyczne z zakresu prawa zamówień publicznych, szkolenia popytowe.
 6. Pozostałe wsparcie szkoleniowo – doradcze dla osób fizycznych i PES
  Oferowane są usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych chcących założyć PES, oraz szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia PES.

Biura projektu: 

 • Lider projektu:
  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

  ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów
  tel.: 660-228-860 lub 575-606-511
  e-mail: mowes@tozch.edu.pl
  Ksenia Kwiatkowska – kkwiatkowska@tozch.edu.pl

Partnerzy:

 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych „MiLA”
  ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
  Barbara Kazior –  barbara.kazior@mila.org.pl
  tel.: 12 349 06 57 lub 603 915 655
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”
  ul. Nawojowska 4/216-218, 33-300 Nowy Sącz
  e-miał: biuro.cumulus@gmail.com
  Barbara Knapik – bk.kirr@gmail.com
  tel. 575-122-082
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się