Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Zamówienia

Data publikacji: 09.09.2021 r.

Nr postępowania: MOWES_KOM2/2021/2/RR

ZAPYTANIE CENOWE W PROCEDURZE ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczy projektu: MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr RPMP.09.03.00-12-0001/19


W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej zgodnie z poniższymi informacjami:
 

1. Zamawiający:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
z siedzibą w Krakowie
ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31- 519 Kraków
NIP: 6762293050, REGON: 120037591


2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest szkolenie Kinesiotaping KT1/KT2 w wymiarze 16 godz.– w ramach projektu „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr RPMP.09.03.00-12-0001/19.

Kod CPV:
80600000-0 - Usługi szkolenia specjalistycznego


Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia Kinesiotaping KT1/KT2 w wymiarze 16 godz.
Kinesiotaping to metoda terapeutyczna wykorzystywana przez fizjoterapeutów, polegająca na oklejaniu specjalnie do tego przeznaczonymi taśmami kinezjologicznymi określonych miejsc na ciele. Plastrowanie dynamiczne, dzięki zwiększeniu przestrzeni między skórą a mięśniami, ma działanie przeciwbólowe, użycie taśm kinesio powoduje rozluźnienie mięśni i zmniejszenie ich napięcia. Ponieważ plastry stabilizują stawy, znajdują zastosowanie podczas uprawiania sportu – zapobiegają powstawaniu kontuzji.

3. Termin realizacji zamówienia:
wrzesień 2021 – kwiecień 2022 roku


4. Miejsce świadczenia usługi/dostawy:
Kraków


5. Składanie propozycji cenowych:

a. W formularzu propozycji cenowej należy określić maksymalną wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia;

b. forma: pisemna lub elektroniczna (tj. złożenie osobiście, wysłanie pocztą lub e-mailem skanu podpisanej propozycji cenowej na adres wskazany w pkt. 1 lub e-mail alicja.marszalek@fundacjagap.pl) – według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego formularza (decyduje data wpływu),

c. termin: 14 września 2021 r. godz. 12.00.


6. Informacje dodatkowe:

a. W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ich propozycji cenowych.

b. Zamówienia zostaną powierzone podmiotom spełniającym wymagania przedstawione w postępowaniu, po cenie nie wyższej niż uzyskana cena rynkowa.

c. Nie przewiduje się podpisywania umowy z Wykonawcą/Wykonawcami.

d. Niniejszy zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego.

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową.

f. Dodatkowych informacji udziela: Alicja Marszałek, telefon 12 423 76 05, e-mail: alicja.marszalek@fundacjagap.pl

Kraków, dnia 09.09.2021 r.


Załączniki:
1. Formularz propozycji cenowej

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się