Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru podregionu oświęcimskiego (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki) do skorzystania z oferty wsparcia Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie.

Co oferujemy:
1. Działania animacyjne dla osób oraz podmiotów i instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej.

2. Wsparcie merytoryczne w tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych przedsiębiorstw społecznych, a także wsparcie w zakresie tworzenia w nich nowych miejsc pracy.

3. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcie działań reintegracyjnych.

4. Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – m.in. opieka doradcy, doradztwo specjalistyczne prawne, księgowe, marketingowe, szkolenia tematyczne i branżowe.
 

Dla kogo działamy:
1. Osoby fizyczne – zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, powołaniem nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym wsparciem szkoleniowo-doradczym w tym zakresie.

2. Osoby fizyczne – tworzące grupę inicjatywną (GI), zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego (PS) i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie z dnia 05.08.2022 r. o Ekonomii Społecznej (ES) art. 2 pkt. 6.

3. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) – zainteresowane tworzeniem PS, szczególnie w zakresie usług społecznych, w tym w ramach współpracy PES działających na ich obszarze, oraz JST zainteresowane wsparciem ogólnym (w tym szkoleniowo – doradczym).

4. Osoby prawne (PES, JST) tworzące grupę inicjatywą, zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).

5. PES zainteresowany przekształceniem się w PS (dostosowanie regulacji wewnętrznych w celu uzyskania statusu PS) i utworzeniem w swoich ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).

6. PES zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).

7. Istniejące PS (posiadające status PS nadany przez Urząd Wojewódzki) zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).

8. istniejące PES/PS – zainteresowane wsparciem ogólnym szkoleniowo-doradczym (wsparcie w sytuacji kryzysowej, wsparciem rozwojowym np. zwiększenie liczby miejsc pracy, wprowadzenie nowego produktu, zmiana branży, poszerzenie rynku zbytu, rozpoczęcie lub rozwinięcie oferty realizacji usług społecznych; tworzenie partnerstw / rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS, prowadzenie działalności statutowej PES, podjęcie/rozwój działalności ekonomicznej PES.

Szczegóły oferty wraz z ogłoszeniami o naborach znajdują się na stronie: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie prowadzony jest
przez Partnerstwo w składzie:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ) – Lider Partnerstwa
  • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)
  • Spółdzielnia Socjalna OPOKA (SS OPOKA)

Partnerstwo posiada aktualną akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (decyzja nr 67/2023; DES-III.453.72.2023.PB/IKW z dnia 16.10.2023 r.).
MOWES w Chrzanowie realizuje obecnie projekt:

  • Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie (nr projektu: FEMP.06.18-IP.01- 0328/23)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; Priorytet 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; Typ projektu A.

 

Kontakt:
MOWES w Chrzanowie:
Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

e-mail: mowes@armz.pl
tel.: 32 645 19 68
Strona internetowa: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się