Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Doradztwo, szkolenia i specjalistyczne wsparcie, które pomoże lepiej wykorzystać potencjał Waszej organizacji, ułatwi zmaganie się z bieżącymi wyzwaniami i zbuduje podstawy przyszłego rozwoju.

To tylko kilka elementów z szerokiej oferty bezpłatnego wsparcia, jakie można uzyskać zgłaszając się do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).

Jeśli prowadzisz lub jesteś zaangażowany w działalność fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego lub innego podmiotu ekonomii społecznej (w tym WTZ, ZAZ, CIS, KIS)* możesz ubiegać się o udział w rozbudowanym systemie wsparcia, jaki oferuje MOWES.

Celem procesu doradczego MOWES będzie rozwój Waszej organizacji.

Razem z przydzielonym Wam doradcą i doświadczonymi ekspertami zdiagnozujecie potrzeby Waszej organizacji i przygotujecie dostosowany do Waszych potrzeb Indywidualny Plan Wsparcia. Określicie zestaw działań, ułatwiający pokonywanie stojących przed Wami wyzwań.

Opracowany specjalnie dla Waszej organizacji Indywidualny Plan Wsparcia może obejmować następujące elementy:

 • opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej oferty,
 • udoskonalenie dotychczasowego sposobu produkcji lub świadczenia usług,
 • wdrożenie planu naprawczego,
 • rozwój kwalifikacji kadry,
 • opracowanie strategii marketingowych, czy biznes-planów,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków grantowych i innych,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i poznanie osób pracujących w podobnych organizacjach.
   

NASZA OFERTA to przede wszystkim:

 • wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 • indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 • stała współpraca z doradcą kluczowym,
 • profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 • wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 • Indywidualny Plan Wsparcia opracowana dla każdej organizacji.


W ramach projektu "MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia" ww. działania realizowane są poprzez realizację Zadania 4 – Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (Partnerzy odpowiedzialni: Fundacja GAP, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Spółdzielnia Socjalna OPOKA).

Spółdzilenia Socjalna OPOKA odpowiada za wsparcie poniższych podmiotów ekonomii społecznej:
fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej, Kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS), Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), Koła gospodyń wiejskich, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kościelne osoby prawne, Kluby Sportowe, Sp. z o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie), Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych.

 

By zgłosić się do udziału w projekcie należy w terminie naboru:

(1) uzupełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do regulaminu), a następnie (2) podpisać zgodnie z reprezentacją z KRS oraz (3) dostarczyć do Spółdzielni Socjalnej OPOKA (ul. Chutnicza 26, 32-310 Chechło).
Wraz z formularzem należy do nas dostarczyć: (1) statut organizacji oraz (2) wydruk z KRS, a także (3) formularz informacji de minimis + zaświadczenia de minimis (jeśli dotyczy).

Wyniki poszczególnych naborów zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu, a z podmiotami ekonomii społecznej zakwalifikowanymi do udziału w projekcie skontaktuje się przydzielony Doradca kluczowy (Sebastian Pieczyrak) - Pracownik Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 

 

Kontakt:

Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Chechle (32-310), przy ul. Chutniczej 26.
Biuro projektu czynne jest w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 13.00, tel. 32 647 87 57.

E-mail: projekty@opokas.pl

Adres korespondencyjny:
Spółdzilenia Socjalna OPOKA

ul. Chutnicza 26, 32-310 Chechło

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania  (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się