Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Doradztwo

Usługi doradcze jakie świadczą:

 • Doradcy kluczowi
 • Doradcy kluczowi biznesowi
 • Specjaliści ds. uspołeczniania zadań publicznych
 • Eksperci ds. reintegracji

W szczególnych przypadkach współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi.

Doradztwo prowadzone przez pracowników MOWES ma charakter indywidualny lub grupowy w zależności od potrzeb klientów. Może być świadczone poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny, a także mailowo.

Doradztwo obejmuje następujące obszary:

 1. doradztwo ogólne,
 2. doradztwo specjalistyczne (prawne, księgowo-podatkowe, finansowe i marketingowe),
 3. doradztwo biznesowe dla istniejących PS,
 4. doradztwo z zakresu zamówień publicznych.

Doradztwo prowadzone przez pracowników partnerów i obejmują minimum następującą tematykę:

 1. Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje minimalnie poniższe zagadnienia:
  • zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
  • zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
  • rejestrowanie działalności PES,
  • zewnętrzne finansowanie PES,
  • prowadzenie działalności statutowej PES,
  • sieciowanie PES.
 2. Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
  1. w zakresie prawnym:
   • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
   • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
   • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
   • obowiązki pracodawcy względem pracowników,
   • lustracja spółdzielni socjalnych.
  2. w zakresie księgowo-podatkowym:
   • rachunkowość,
   • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
   • księgowość,
   • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
  3. w zakresie osobowym:
   • zarządzanie organizacją,
   • zarządzanie pracownikami,
   • zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.
  4. w zakresie finansowym:
   • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
   • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
   • pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
   • planowanie finansowe.
  5. w zakresie marketingowym:
   • planowanie marketingowe,
   • planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
   • kształtowanie elastyczności ofertowej,
   • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
   • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
   • badanie rynku,
   • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
   • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 3. Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:
  • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje również doradztwo zawodowe),
  • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
  • przygotowywanie i praca nad biznesplanem
 4. Zakres tematyczny doradztwa z zakresu zamówień publicznych obejmuje minimalnie następujące zagadnienia:
  • motywowanie do szukania zamówień i składania ofert, przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
  • pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne.

 

Lista kontaktowa do doradców w czasie Pandemii

Sprawy związane z funkcjonowaniem OWES, wsparcie dotacyjne i pilne wsparcie PES:

Sprawy pilne – wsparcie inkubatora ES w subregionach:

 • Kludia Czermak, tel. 660674175, e-mail: k.czermak.mowes@gmail.com
 • Barbara Knapik, tel. 781651201, e-mail: bk.kirr@gmail.com
 • Iwona Orzechowska, tel. 664727288, e-mail: i.orzechowska.cumulus@gmail.com

Doradztwo kluczowe: Prosimy o kontakt z doradcami ogólnymi w celu uzyskania kontaktu do doradców specjalistycznych (prawnych, finansowo-księgowych):

Wsparcie Doradcze – Biznesowe:

Wsparcie animacyjne:

W sprawach dot. zadań publicznych – Eksperci ds. uspołeczniania zadań publicznych:

W sprawach dotyczących programów grantowych:

Do kontaktu zachęcamy szczególnie, jeżeli działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wpływają bezpośrednio na kondycję finansową Państwa organizacji.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się