Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Granty dla PES

Wsparcie istniejących PES

Partnerzy odpowiedzialni za wsparcie:

 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej tel. 12 423 76 05
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. tel. 32 645 19 68

Granty w wysokości 10 tys. zł przeznaczone są na  profesjonalizację działalności PES

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć
o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

 • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Granty na profesjonalizację działalności:

 • maksymalnie do 10 000 zł netto
 • dla podmiotów, które są uczestnikami projektu
 • wkład własny 5% (w tym możliwy wkład pieniężny, praca społeczna, świadczenia wolontariackie)
 • okres realizacji od 1 do 10 miesięcy
 • jedna organizacja może otrzymać do 3 grantów przez cały okres trwania projektu
 • łączna liczba planowanych grantów 90
 • aktualne terminy naboru wniosków znajdują się na stronie www.es.malopolska.pl w zakładce „aktualności”

Dla uczestników będą organizowane doradztwa dot. pisania wniosku

 

Ścieżka uczestników w ramach konkursu grantowego

 • PRZYSTĄPIENIE PES/PS DO ZAD. 4
  (diagnoza uczestnika, opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia)
 • WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE
  (szkolenia/doradztwo dot. funkcjonowania PES/PS, doradztwo  z zakresu pisania wniosków grantowych i ich rozliczania)
 • CYKLICZNE NABORY – ZŁOŻENIE I OCENA WNIOSKU
 • WYPŁATA GRANTÓW ORAZ REALIZACJA I ROZLICZENIE INICJATYW

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się