Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O przedsięwzięciu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” planuje realizację działania, którego celem jest promocja w środowiskach lokalnych oferty i pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej  realizujących usługi reintegracyjne.

Proponujemy wsparcie merytoryczne i dofinansowanie (w formule zlecenia realizacji usługi organizacji inicjatywy lokalnej na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej)  wybranych przedsięwzięć  PES, w szczególności reintegracyjnych, o zasięgu lokalnym, które przyczynią się do upowszechnienia wśród mieszkańców Małopolski wiedzy o aktywności i ofercie podmiotów ekonomii społecznej.

Celem szczegółowym takiego przedsięwzięcia, może być m.in.:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy,
  • zaprezentowanie potencjału beneficjentów WTZ, ZAZ, KIS i CIS, PS na niwie zawodowej i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej,
  • rozwój współpracy z partnerami w środowisku lokalnym,
  • promocja działalności jednostki reintegracyjnej wśród członków lokalnej społeczności (w celu pozyskania wolontariuszy, darczyńców, nabywców produktów),
  • kreowanie oraz testowanie nowych instrumentów i przestrzeni reintegracji społeczno-zawodowej.

Przedsięwzięcia powinny bazować na lokalnym potencjale i partnerstwie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Osoba do kontaktu:

Anna Rychły-Mierzwa 

(+48 12) 422 06 36 w. 26
amierzwa@rops.krakow.pl

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się