O znaku

Znak promocyjny produktów i usług ES

Celem istnienia znaku jest - z jednej strony dawanie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań. Takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem. 

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić mieszkańcom Małopolski ich rozpoznanie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Projektu AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, zwrócił się do Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi (twórcy znaku) w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. ROPS podpisał z Fundacją umowę licencyjną i ma prawo nadawania znaku tutejszym przedsiębiorcom społecznym. 

Trwają prace przygotowujące przeprowadzenie kampanii w Małopolsce.

Produkty i usługi będą oznaczone tym znakiem:

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:
Iwona Hirsch-Chojnacka
tel.: (+48 12) 426 88 11, mobile: (668) 48 51 91
e-mail: ihirsch@rops.krakow.pl