Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Sytuacja PES o charakterze reintegracyjnym

Do jednostek reintegracyjnych zaliczamy centra integracji społecznej (CIS), kluby Integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) oraz zakłady aktywności zawodowej (ZAZ). Zadaniem jednostek reintegracyjnych jest aktywizacja zawodowa i  integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez co rozumieć należy działania na rzecz odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i  pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy [1].

Katalog odbiorców wsparcia centrów oraz klubów integracji społecznej, czyli podmiotów zatrudnienia socjalnego, jest enumeratywnie zdefiniowany w art. 1 ust 2. Ustawy o  zatrudnieniu socjalnym i obejmuje m.in. osoby długotrwale bezrobotne, dotknięte uzależnieniami, w kryzysie bezdomności, czy też byli osadzenie w zakładach karnych. Odbiorcą wsparcia WTZ i ZAZ są osoby z niepełnosprawnością.

Na początku 2020 r. w Małopolsce funkcjonowało:

  • 13 centrów integracji społecznej
  • 33 kluby integracji społecznej
  • 68 warsztatów terapii zajęciowej
  • 11 zakładów aktywności zawodowej.


System reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oparty na jednostkach reintegracyjnych charakteryzuje się różnorodnym stopniem kompleksowości w skali województwa. Najwięcej bo 48 na 127 małopolskich jednostek reintegracyjnych w 2019 r. działało na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (37,8%); najmniej w subregionie podhalańskim.

  • W 2019 r. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej wynosiło 402 osoby osób.
  • Wsparciem WTZ w 2019 r. objętych było 2.685 osób
  • Udział w KIS w 2018 r. zakończyło 1.649 osób, a ze wsparcia CIS w 2018 r. skorzystało 518 osób.


Pełne raporty z badań pn. „Monitoring kondycji podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym”  od roku 2016  dostępne są  pod linkiem:
http://www.es.malopolska.pl/raporty-z-badan-sektora-es-w-malopolsce-1/raporty-z-badan-w-podziale-na-obszar-badawczy/monitoring-jednostek-reintegracyjnych

[1] Por. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i  zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, s. 15, 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77159/Wytyczne_wlaczenia_spolecznego_v5.doc
[dostęp: 27.03.2020]

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się