Skip to main content

Subregion Podhalański - Małopolski Ośrodek Wsparcia ES

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wraz z partnerami: Liderem Projektu Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęło realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”.

 

O nas


SUBREGION PODHALAŃSKI

Aktualności Subregionu Podhalańskiego

16.06.2017
Wyniki rekrutacji na usługi i doradztwo specjalistyczne w ramach MOWES Subregion Podhalański
Lista zakwalifikowanych do udziału w audycie biznesowym Lista zakwalifikowanych do udziału w...
więcej...
7.06.2017
Rekrutacji na usługi i doradztwo specjalistyczne w ramach „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”
Formularze rekrutacyjne os. prawne Rekrutacja na usługi audytu Rekrutacja na usługi doradcze...
Kategoria: Aktualności, Aktualności OWES więcej...
Znajdź ofertę dla siebie
lub kliknij w swój powiat na mapie
Produkty Przedsiębiorstw Społecznych