Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Zrealizowane inicjatywy

AKTYWNI NA „ŹRÓDLANYM SZLAKU”

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej przez Warsztat Terapii Zajęciowej Jana Pawła II Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji z siedzibą w Tarnowie we współpracy z Gminą Ciężkowice. Jego przedmiotem były działania animujące współpracę międzysektorową  dotyczącą opracowania i wykonania przez WTZ materiałów promocyjnych dla samorządu w oparciu o ideę lokalnego szlaku dziedzictwa przyrodniczego.

INTEGRACJA Z HISTORIĄ W TLE

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej  „Gaudium et Spes” w Krakowie - Warsztat Terapii Zajęciowej, Os. Górali 19 we współpracy z Małopolską Fundacją Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego w Krakowie. Przedmiotem inicjatywy było opracowanie i upowszechnienie oferty edukacyjnej społecznego muzeum, współprowadzonego przez uczestników WTZ.

OTWIERAMY SIĘ NA RÓŻNORODNOŚĆ

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Małopolskiego Ośrodka Koodynacji Ekonomii Społecznej w Gminie Mogilany i Świątniki Górne przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej. Jego przedmiotem było przygotowanie narzędzia do edukacji zdalnej oraz organizacja wydarzenia kulturalnego dedykowanego społeczności lokalnej promującego potencjał osób z niepełnosprawnościami na niwie zawodowej i możliwości zaangażowania się WTZ na rzecz społeczności lokalnej.

POZDROWIENIA DLA SENIORA

Przedsięwziecie zrealizowane w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej  jesienią 2020 r. w Gminie Klucze przez  działający przy Spółdzielni Socjalnej OPOKA Zakład Aktywności Zawodowej, którego celem była promocja pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w środowisku pracy poprzez realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej działalności ZAZ.

TWÓRCZO - RAZEM

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej jesienią 2020 r. przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, któego przedmiotem była organizacja w formule wydarzeń artystycznych spotkania integrującego osoby z niepełnosprawnością w lokalnej społeczności. 

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się