Spotkanie sieciujące małopolskie CIS i KIS (09.10.2017)

Kategoria: Aktualności Dodane: 19.09.2017

Wizyta studyjna CIS i KIS w Kluczach to kolejne z cyklu spotkań sieciujących małopolskie podmioty reintegracyjne. Będzie ona okazją do wzajemnego poznania się przedstawicieli małopolskiego środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego, wymiany doświadczeń, refleksji dotyczącej newralgicznych problemów CIS i KIS oraz wspólnego wypracowania rozwiązań. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

WIZYTA STUDYJNA W GMINIE KLUCZE

Termin: 9 października 2017 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: Pustynne Centrum Informacji w Kluczach, ul. Partyzancka 1

Podczas wizyty będą Państwo mieli możliwość spotkania i rozmowy z przedstawicielami podmiotów i organizacji należących do partnerstwa lokalnego na rzecz włączenia społecznego w Gminie Klucze, gdzie prężnie działa w tym obszarze ośrodek pomocy społecznej i prowadzony przezeń klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, spółdzielnia socjalna osób prawnych oraz organizacje pozarządowe. Ponadto odbędzie się wizytacja siedziby KIS i CIS.

Motywem przewodnim spotkania i pretekstem do dyskusji będzie „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” testowany w Gminie Klucze w ramach projektu realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Spotkanie jest bezpłatne dla przedstawicieli małopolskich CIS i KIS. ROPS w Krakowie, organizator spotkania, zapewnia dla jego uczestników poczęstunek, lunch oraz możliwość transportu na trasie Kraków – Klucze – Kraków.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu wraz z deklaracją, czy pragną Państwo skorzystać z transportu zapewnianego przez organizatora prosimy przesyłać na adres mailowy: amierzwa@rops.krakow.pl do dn. 26 września br.


Ze względu na limit uczestników związany z formułą spotkania przy kwalifikacji do udziału w spotkaniu brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. Z tych samych względów udział w spotkaniu więcej niż 1 przedstawiciela podmiotu będzie możliwy w zależności od dostępnych miejsc.

______________________________________________________________________________

Projekt Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Działania 9.3 RPO WM na lata 2014-2020.

Współgospodarzem wizyty będzie Urząd Gminy Klucze oraz organizacje partnerskie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.

________________________________________________________

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ W GMINIE KLUCZE

_________________________________________

Osoba do kontaktu:

Anna Rychły-Mierzwa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

 (+48 12) 422 06 36 | w.26
(+48) 728 431 379
amierzwa@rops.krakow.pl

 

Udostępnij stronę