Regionalna konferencja WTZ i ZAZ w dniach 23-24 maja 2017 r.

Kategoria: Aktualności Dodane: 26.04.2017

Organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konferencja pt. „Uwarunkowania rozwoju efektywnej kooperacji WTZ i ZAZ z partnerami lokalnymi na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych” jest elementem projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej”, którego celem jest m.in. wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w realizacji zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin konferencji: 23-24 maja 2017 r.

Miejsce konferencji: Hotel Św. Norberta, Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności kierowników warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, działających na obszarze województwa małopolskiego.

Podczas konferencji przewidziana została m.in. dyskusja dotycząca zmian w podstawach prawnych funkcjonowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce, prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie współpracy podmiotów reintegracyjnych z partnerami lokalnymi. Konferencja będzie okazją do bliższego poznania się przedstawicieli małopolskich podmiotów reintegracyjnych oraz integracji Państwa środowiska, mającej na względzie rozwój współpracy wewnątrzsektorowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu (w tym informację dotyczącą noclegu i transportu) prosimy przesyłać na adres e-mail: amierzwa(at)rops.krakow.pl  do dnia 5 maja br. 

Transport na trasie Kraków-Hebdów-Kraków zostanie zapewniony przez organizatora wyłącznie w przypadku wyraźnego zapotrzebowania na tę usługę, zadeklarowanego przez uczestników konferencji w formularzu zgłoszeniowym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramowy program konferencji 

Formularz zgłoszeniowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoba do kontaktu:

Anna Rychły-Mierzwa

Dział Ekonomii Społecznej
(+48 12) 422 06 36 w. 26
amierzwa(at)rops.krakow.pl

Udostępnij stronę