Nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Kategoria: Aktualności Dodane: 10.01.2018

5 stycznia 2018 r. do Kancelarii Rady Ministrów wpłynął wniosek o rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (UD 185). Jest to drugi etap realizacji programu „Za Życiem” inicjowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 stycznia 2018 r. znajduje się pod adresem:
www.legislacja.gov.pl/docs//2/12303600/12461590/12461591/dokument324469.pdf

Wcześniej, 3 stycznia 2018 r., projekt ustawy został  rozpatrzony przez komisję prawniczą. W wyniku dyskusji na komisji prawniczej dokonano zmiany w art. 5 projektu ustawy dotyczącym korzystania przez osoby niepełnosprawne z zajęć klubowych. Osoby, które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia przed dniem wejścia w życie ustawy będą mogły korzystać z zajęć klubowych, jeżeli rozpoczęły udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Informacja o realizacji II etapu wdrażania Programu " Za Życiem" dotyczącego warsztatów terapii zajęciowej znajduje się na stronie:

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9619,ii-etap-programu-za-zyciem-coraz-blizej.html

Udostępnij stronę